Wie zijn wij?

Wij zijn binnen de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG de researchgroep, die onderzoek doet naar APS en SLE. Hier is al vele jaren ervaring mee en dat willen wij heel graag continueren!

leeuw

Karina de Leeuw

Ik ben Karina de Leeuw en ik ben klinisch immunoloog op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG. Ik behandel veel patiënten met APS en SLE. Ik ben al heel lang geïnteresseerd in het immuunsysteem, en heb ook promotieonderzoek over SLE gedaan. Hoewel het voor de patiënten natuurlijk niet leuk is om een chronische ziekte te hebben, begeleid ik hen graag om een zo normaal mogelijk leven te leiden. Daarnaast is de combinatie met onderzoek erg belangrijk om steeds verder te komen. Ik hoop met deze sponsoring dit nog heel lang te kunnen blijven doen!

Hannie Westra

Mijn naam is Hannie Westra, en als onderzoeker en laboratorium manager ben ik al vele jaren betrokken bij het onderzoek naar auto-immuunziekten op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie in het UMCG. De laatste jaren is mijn focus met name SLE en systemische sclerose, een andere ernstige systeemziekte. Ik houd me dagelijks bezig met de zoektocht naar oplossingen voor de problemen die dit soort ziektebeelden geven, door onderzoekers, analisten en studenten te begeleiden op het lab en daarbuiten. Op dit moment zijn we druk bezig met het bestuderen van SLE en APS vanuit verschillende invalshoeken, zoals vroegdiagnostiek van SLE, complicaties bij zwangerschap en nierontsteking. Met de opbrengst van de sponsortocht hopen we als team nog belangrijke ontdekkingen te doen.

Berber Doornbos-van der Meer

Mijn naam is Berber Doornbos-van der Meer en ik ben lab-analiste binnen de APS en SLE onderzoeksgroep in het UMCG. Ik werk in het laboratorium en voer hier veel verschillende experimenten uit, onder andere met cellen van APS en SLE patiënten. Ik vind het heel leuk om experimenten op een precieze manier uit te voeren en om samen met mijn collega’s de resultaten te vertalen naar de klinische praktijk. Met deze sponsortocht hoop ik nog veel interessante experimenten te kunnen doen en zo de zorg voor patiënten met APS en SLE te kunnen verbeteren.

Foto van Svenja Henning

Svenja Henning

Mijn naam is Svenja Henning en ik ben promotiestudent op de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie in het UMCG. Ik doe onderzoek naar incomplete SLE. Hierbij hebben patiënten klachten die passen bij SLE, maar niet genoeg om de diagnose SLE te stellen. We zijn geïnteresseerd in welke patiënten met incomplete SLE uiteindelijk SLE ontwikkelen. Hiervoor kijken we naar veranderingen in het immuunsysteem bij patiënten met incomplete SLE over langere tijd. Het doel is om een beter begrip te krijgen van deze ziekte en zo patiënten met (incomplete) SLE beter te kunnen behandelen. Met deze sponsoring kunnen we dit mogelijk maken!

Juan Fierro

Ik ben Juan Fierro en ik kom uit Colombia. Ik ben PhD student binnen de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie in het UMCG. Hier doe ik onderzoek naar complicaties tijdens de zwangerschap bij patiënten met auto-immuunziektes zoals APS en SLE.

Auto-immuunziektes komen vaak voor bij jonge vrouwen van vruchtbare leeftijd. APS en SLE kunnen bij zwangere vrouwen leiden tot complicaties zoals miskramen en zwangerschapsvergiftiging.

Met deze sponsortocht willen we de immunologische veranderingen tijdens de zwangerschap in patiënten met APS en SLE onderzoeken en daardoor hopelijk nieuwe therapiemogelijkheden ontwikkelen!

Lu Liu

Mijn naam is Lu Liu en ik ben PhD student uit China binnen de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie in het UMCG. Mijn onderzoek gaat over lupus nefritis. Lupus nefritis is een ontsteking van de nieren die kan optreden in het kader van SLE met soms ernstige nierschade. Met ons onderzoek kijken we naar immunologische mechanismen die betrokken zijn bij het ontstaan van lupus nefritis. Daarnaast kijken we naar biomarkers, die bij de diagnose en evaluatie van de behandeling van lupus nefritis kunnen helpen.  Met deze sponsortocht wil ik graag bijdragen aan een vroege diagnose van SLE en lupus nefritis en wil ik de levenskwaliteit van patiënten met SLE verbeteren.

Hendrika Bootsma

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Hendrika Bootsma, sinds 1995 werkzaam binnen de afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG, als reumatoloog, afdelingshoofd en hoogleraar. Daarnaast vervul ik de rol van voorzitter van het stafconvent. Wij zijn een NFU erkend expertise centrum op het gebied van systemische auto-immuunziekten. Sinds 1990 houd ik mij bezig met de systemische auto-immuunziekten. In 1996 ben ik gepromoveerd op de ziekte systemische lupus erythematodes. In dit onderzoek hebben we gekeken naar antistoffen (anti-dubbelstrengs DNA) die veel voorkomen bij SLE. Bij het vaststellen van de ziekte, maar ook bij het vroeg voorspellen van een opvlamming van de ziekte spelen deze antistoffen een belangrijke rol. Naast SLE houd ik mij ook bezig met andere auto-immuunziekten zoals de ziekte van Sjögren. Deze twee ziekten verschillen van elkaar, maar er is ook zeker een mate van overlap. Zowel van de verschillen als van de overeenkomsten kun je als arts en onderzoeker veel leren. In de afgelopen dertig jaar zijn er veel goede ontwikkelingen geweest op het gebied van de systemische auto-immuunziekten. De kwaliteit van leven en de prognose is daardoor duidelijk verbeterd. Maar we zijn er nog lang niet. Het vroeg vaststellen van de ziekte, behandeling op maat, en onderzoeken op het gebied van nieuwe geneesmiddelen zijn belangrijke onderzoekslijnen. Samen met patiënten en ons team proberen we hier vernieuwingsstappen in te zetten. Om dit onderzoek met een volwaardig onderzoeksteam een goede impuls te geven is een sportieve sponseringsactie opgezet. Hierbij roep ik u op om mee te doen in actieve en/of financiële zin! Hartelijk dank voor u bijdrage!

Belia Hollander

Ik ben Belia Hollander, verpleegkundig specialist van de Reumatologie en Klinische Immunologie van het UMCG. Ik werk onder andere veel samen met dokter De Leeuw. Tijdens mijn werkzaamheden zie ik patiënten die SLE en/of APS hebben. Ik vind het een interessante patiëntenpopulatie, omdat ik diverse leeftijdsgroepen zie. Ik heb hierdoor met verschillende ziekteproblematiek te maken. Het is voor mij dan ook een uitdaging om deze patiënten te begeleiden tijdens hun ziekteproces. Met deze sponsortocht probeer ik het onderzoek te ondersteunen dat onze onderzoeksgroep van het UMCG doet om zo in de toekomst nog beter te kunnen helpen.